ĐỐI TÁC

service

Khối Ngân hàng

Tư vấn thẩm định giá trị tài sản cho mục đích Vay vốn Ngân hàng, Xử lý nợ.

service

Khối Doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hoá, sát nhập, chia tách (M&A), Góp vốn liên doanh, Chuyển nhượng tài sản, Hạch toán kế toán Tư

service

Khối Tòa án - Thi hành án

Tư vấn trong việc giải quyết tranh chấp tài sản cho Cơ quan Tòa án, bán đấu giá tài sản, thu phí cho Cơ quan Thi hành án.

service

Khối Ngân sách

Tư vấn mua sắm từ Ngân sách nhà nước, thanh lý tài sản, làm cơ sở đấu thầu.

service

Khối Định giá đất theo luật đất đai 2013

Phục vụ cho các mục đích: - Bồi thường - Nộp tiền thuê đất - Thu tiền sử dụng đất - Đấu giá quyền sử dụng đấ