Thành tựu và Giải thưởng

 

     Với sự phấn đấu không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ DONAVA trong 20 năm qua, DONAVA đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan khác ghi nhận thành tích cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước cũng như của ngành Tài chính, thể hiện qua các phần thưởng cao quý như:

Hình thức khen thưởng

Cấp khen thưởng

Huân chương Lao động Hạng Ba Chủ tịch nước
Cờ Thi đua của Chính phủ Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính Bộ Tài chính
Giấy khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam Hội Thẩm định giá Việt Nam
Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam Hội Thẩm định giá Việt Nam
Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CÔNG TY

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - TẬP THỂ

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - TẬP THỂ

 Bằng khen huân chương lao động hạng 3

BẰNG KHEN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

5. BẰNG KHEN BỘ TÀI CHÍNH - GIAI ĐOẠN 2006-2011 - TÂP THỂ

 BẰNG KHEN BỘ TÀI CHÍNH - GIAI ĐOẠN 2006-2011 - TÂP THỂ

BẰNG KHEN BỘ TÀI CHÍNH - Ô. HỒ HỮU CHÂU - GĐ KIÊM CT HĐQT - 2018

BẰNG KHEN BỘ TÀI CHÍNH - Ô. HỒ HỮU CHÂU - GĐ KIÊM CT HĐQT - 2018

 BẰNG KHEN UBND TỈNH ĐỒNG NAI 2011

BẰNG KHEN UBND TỈNH ĐỒNG NAI 2011

BẰNG KHEN UBND TỈNH ĐỒNG NAI 2013

BẰNG KHEN UBND TỈNH ĐỒNG NAI 2013