Khối Doanh nghiệp

   Qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ nhân sự là các chuyên gia trong ngành giàu kinh nghiệp, DONAVA đã nhận được sự tín nhiệm của các Doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước, DONAVA cung cấp Dịch vụ thẩm đinh giá trị Doanh nghiệp làm cơ sở tư vấn Cổ phần hoá, sát nhập, chia tách (M&A), Góp vốn liên doanh, Chuyển nhượng tài sản, Hạch toán kế toán
Tư vấn quyết định phương án đầu tư, phương án xử lý sau khi cải cách Doanh nghiệp nhà nước,...

Một số Doanh nghiệp tiêu biểu mà DONAVA đã cung cấp dịch vụ Thẩm định giá qua các năm

Năm 2015

Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Công ty CP Cơ khí Đồng Nai

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long Thành

Công ty CP Vận tải Sonadezi (Định giá cổ phiếu để chuyển nhượng thu hồi vốn nhà nước)

Năm 2016

Công ty TNHH MTV Đồng Tân

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai MTV Công ty Dofico

Năm 2017

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai MTV Công ty Dofico – Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai MTV Công ty Dofico – Công ty CP Khu công nghiệp Định Quán

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai)

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai)

Năm 2018

Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (Định giá cổ phiếu)

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Cao su Công nghiệp tại thời điểm 30/06/2018)

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Xây dựng đan dựng công nghiệp số 1 Đồng Nai)

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Long Bình)

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP – Định giá cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tại thời điểm 30/06/2018

Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và SX Vật liệu xây dựng Biên Hòa)

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Định giá cổ phiếu Công ty CP Đồng Việt Thành)

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) – Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty CO Khu công nghiệp Định Quán tại thời điểm 31/12/2017

Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương

Công ty TNHH MTV Cao su công nghiệp

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico) (Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai tại thời điểm 30/09/2016)

Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương

Năm 2019

Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Xác định giá trị doanh nghiệp -giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Gạch Đông Nam Á tại thời điểm 31/08/2018)

Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Xác đinh giá trị doanh nghiệp - Giá trị 01 cổ phần của Công ty CP Cao su công nghiệp tại thời điểm 31/12/2018)

Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Xác định giá trị doanh nghiệp -giá trị 01 cổ phần của Công ty Vitaly tại thời điểm 31/12/2018)

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương (Xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương)