Khối Định giá đất theo luật đất đai 2013

   DONAVA tiền thân là Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai trực thuộc Sở Tài Chính. DONAVA có bề dày kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực Định giá đất Phục vụ cho các mục đích Bồi thường, nộp tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

   Qua nhiều năm phát triển, DONAVA đã thực hiện rất nhiều các hồ sơ Định giá đất cho các Khách hàng:

  • Các Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, thành phố, tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương vàtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu …
  • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu …

sau đây là một số Hợp đồng tiêu biểu:

Công tác xác định giá QSDĐ để bổi thường khi Nhà nước thu hồi đất

I

Năm 2015

Dự án 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

66 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

01 

II

Năm 2016

 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

01 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

42 

III

Năm 2017

 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

07 

 

Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

20 

IV

Năm 2018

 

 

Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

36 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

09 

V

Năm 2019

 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa

10 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành

07 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch

04 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán

03 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất

03 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom

04 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu

03 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc

02 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh

03 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

06 

Công tác xác định giá QSDĐ để tính tiền thuê đất, nộp tiền sử dụng đất và bán đấu giá

I

Năm 2014

 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

21 

 

Năm 2015

 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

81 

II

Năm 2016

 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

55 

III

Năm 2017

 

 

Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

14 

 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương

IV

Năm 2018

 

 

Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

15 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

03 

V

Năm 2019

 

 

Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai

20 

 NHẤP VÀO ĐÂY để nhận ngay tư vấn từ DONAVA