Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

1. TẦM NHÌN

DONAVA trở thành Công ty Thẩm định giá hàng đầu và góp phần phát triển ngành thẩm định giá Việt Nam, minh bạch hóa các quan hệ kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

 2. SỨ MỆNH

DONAVA Lấy Uy tín Chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu, DONAVA cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ thẩm định giá tốt nhất.

 3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

MINH BẠCH - Minh bạch trong mọi hoạt động. Quản trị minh bạch, dịch vụ minh bạch và lợi ích minh bạch.

CHÍNH TRỰC - Luôn trung thực, độc lập, ngay thẳng và gắn liền với đạo đức nghề nghiệp.

TẬN TÂM - Gắn kết, làm việc với tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao.

SÁNG TẠO - Không ngừng sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

HỢP TÁC - Luôn chủ động đưa ra giải pháp để làm tốt hơn những gì đã cam kết, cùng hợp tác với các đối tác cùng đi đến thành công.

 

4. SLOGAN

Trao Uy Tín - Nhận Niềm Tin